"Det som ligger foran oss og det som ligger bak oss, er småting i forhold til det som ligger inni oss."
—Ralph Waldo Emerson